Waaruit bestaat een datacenter?

#Datacenters #Stroom #Veiligheid

In ons vorige artikel vertelden we je al dat een datacenter garant staat voor de continuïteit van jouw computerservers en digitale applicaties. Dit betekent dat het doel van het datacenter is dat alle systemen en diensten altijd door blijven draaien. In dit artikel geven we je een kijkje in de kelders van een datacenter en vertellen we jou wat de belangrijkste onderdelen van een datacenter zijn.

Serverruimte

Allereerst heb je de serverruimte waar alle racks staan. Deze staan vaak in een afgesloten ruimte om de optimale koeling mogelijk te maken. Bovendien is het mogelijk om de fysieke veiligheid van jouw rack te verhogen door bijvoorbeeld een kooi om de systemen heen te zetten. De serverruimtes van Datacenter Almere en Groningen kunnen alleen betreden worden door degenen die daartoe bevoegd zijn.

Koelsystemen

Al die technieken produceren behoorlijk wat warmte en het is daarom van belang om de ideale temperatuur te behouden in het datacenter. Hiervoor voeren high-efficiency koelsystemen warmte af via het airconditioning systeem naar de buitenlucht via warmtewisselaars op het dak. Doorgaans worden er verschillende koeltechnieken gebruikt, zoals luchtkoeling of waterkoeling. Ook worden er meer innovatieve technieken gebruikt zoals adiabatisch koelen of koelen met olie of andere vloeistoffen. In Datacenter Groningen en Almere staan vier koelsystemen, waarvan er twee ten allen tijden draaien. Mocht er één uitvallen hebben we een reserve koeling. Wanneer ook deze uitvalt, neemt de andere koeling het automatisch over.

Warmtewisselaars

Op het dak van het datacenter laten warmtewisselaars overtollige warmte van de turbo-koelaggregaten los. Bij hoge buitentemperaturen worden de wisselaars besprenkeld met water om de efficiëntie van de warmteafvoer te verhogen.

Dieselgeneratoren en batterijen

Stroom is één van de belangrijkste onderdelen van een datacenter. Wanneer de stroom uitvalt, stoppen alle systemen en dat is precies wat een datacenter probeert te voorkomen.

Om dat te voorkomen worden de dieselgeneratoren automatisch binnen enkele seconden opgestart. Totdat de generatoren een korte opstartfase doorlopen hebben, levert de. Uninterruptible Power Supply (UPS) stroom. Het UPS apparaat compenseert ook de spanningsschommelingen en vervormingen. Echter, deze batterijen kunnen niet eigen kracht stroomuitval opvangen dat langer duurt dan een paar uren of dagen. Daarvoor zijn dan de generatoren nodig. Na de korte opstartfase nemen de generatoren de volledige stroomvoorziening over en kan de oorzaak van de stroomuitval opgelost worden.

Monitoring

Controlestations voor de beveiliging van het gebouw en datacenter systemen dienen als centrale commando’s in het datacenter. Deze ruimte wordt ook wel een Network Operations Center of NOC genoemd. Alle belangrijke informatie wordt verzameld via een DCIM (Data Center Infrastructure Management) systeem en weergegeven op grote schermen. Elke afwijking van de standaard operatie wordt onmiddellijk gemeld.

Meet-Me-Rooms

Connectiviteit is de sleutel voor een datacenter. Zonder sterke verbindingen is een datacenter nutteloos. Al deze verbindingen komen samen in Meet-Me-Rooms ofwel MMRs, waardoor er eenvoudig en relatief voordelig verbindingen gemaakt kunnen worden. Er zijn altijd minimaal  twee MMRs in een datacenter aanwezig, vanwege de redundantie, en van daaruit wordt vervolgens gedistribueerd naar de serverkamers.

Security

Voor het veilig houden van onze data is de fysieke beveiliging minstens net zo belangrijk als de digitale veiligheid – de cybersecurity. Zo hebben datacenter geavanceerde hekwerken en een beveiligde poort om ongewenste bezoekers buiten te houden. Bovendien zijn er meerdere videocamera’s en CCTV camera’s die toezien op de buitenkant van het gebouw en het terrein. De camera’s zijn op een zodanige wijze geplaatst dat één camera ook een andere bewaakt. Dit betekent dat, indien een van de camera’s uitvalt, er nog altijd monitoring is.

Brandbestrijding

Alle serverruimtes waar de data staat opgeslagen zijn voorzien van rookdetectie systemen die de ruimte 24/7 bewaken. In het geval van brand kunnen water, blusschuim of bluspoeder brandbestrijdingssystemen mogelijk meer schade in een datacenter veroorzaken dan een verkoolde kabel. Daarom hebben speciale blusgassen de voorkeur. Een blusgas vermindert het zuurstofgehalte in de lucht, dit verstikt de bron van het vuur en het is onschadelijk voor mensen en het materieel.

We hopen je hiermee een kijkje gegeven te hebben in alle ruimtes van een datacenter. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.